Hva er Radius?

Radius nettsted

Nettstedet inneholder et omfattende og variert tilbud av oppgavesett. Her får elevene god visuell støtte gjennom arbeid med konkreter. Til nettstedet hører også et bredt utvalg av verksteder for lærerstyrt undervisning på interaktiv tavle. På denne måten får elevene arbeide med muntlige ferdigheter i faget.
 
Radius emnehefter
De ni emneheftene dekker de mest sentrale emnene fra læreplanen i matematikk for barnetrinnet. Ved hjelp av enkle instruksjoner og tydelige eksempler trener elevene grunnleggende ferdigheter trinn for trinn.
 
Obligatorisk!