Lisenser

Priser:
Elevlisens kr 25,- inkl. mva. per skoleår
Lærerlisens kr 298,- inkl. mva. per skoleår

Skoler, kurssentre eller skoleeiere handler mot faktura og får ordrevolumrabatt på alle læremidler.

Om ordrevolumrabatt

Bestill prøvelisens

Kjøp lisens 

Salg- og leveringsbestingelser 

 

Administrasjon og bruk av lisenser:

Skoler:
Både elevlisens og lærerlisens er «enbrukerlisenser», som betyr at lisensen gjelder for én unik bruker. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no, og knytter brukerne til de lisensene skolen har kjøpt når læremidlet skal tas i bruk. Lisenser kjøpes for et skoleår og gjelder fram til skolestart det påfølgende året. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer eller administrator.

En lærer kan opprette seg selv som bruker og tildele seg selv en lisens. Elever må opprettes som brukere og koples til lisenser av lærer eller administrator.

Privatperson:
Som privatperson kan du kjøpe elevlisens.