Rettigheter

Design: Farmhouse
Illustratør: Jørgen van Santen og Vidar Høyvang
Redaktører: Berit Rogstad, Line Hordvin og Espen Skovdahl
Koordinatorer: Torunn Gauperaa og Kristin Schødt-Osmo
Programmering: Ravn Webveveriet AS

Utgitt med støtte fra Utdanningdirektoratet.

Alle rettigheter til http://radius.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Kopinor: MED RETT TIL Å KOPIERE