For læreren

Se på demo for å få tips om hvordan jobbe med Radius.

TIPS:
I mange av oppgavene kan du bruke taster til å bla deg fram/tilbake og svare på oppgaver:

Tab: bla deg gjennom tastene (forover)
Shift + Tab: bla deg gjennom tastene (bakover)
Space: velg

Enter: velg/sjekk svar