Kjøp lisens

For å kjøpe lisens må du først være registrert på cdu.no som lærer ved skolen din.
Når du er registrert kan du kjøpe elev- og lærerlisenser her. Legg i handlekurven på vanlig måte.

Priser:
Elevlisens kr 25,- inkl. mva. per skoleår
Lærerlisens kr 298,- inkl. mva. per skoleår 

Skoler, kurssentre eller skoleeiere handler mot faktura og får ordrevolumrabatt på alle læremidler.
Om ordrevolumrabatt

Administrasjon og bruk av lisenser:

Skoler:
Både elevlisens og lærerlisens er «enbrukerlisenser», som betyr at lisensen gjelder for én unik bruker. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no, og knytter brukerne til de lisensene skolen har kjøpt når læremidlet skal tas i bruk. Lisenser kjøpes for et skoleår og gjelder fram til skolestart det påfølgende året. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer eller administrator.

En lærer kan opprette seg selv som bruker og tildele seg selv en lisens. Elever må opprettes som brukere og kobles til lisenser av lærer eller administrator.

Private kunder:
Du som ønsker å kjøpe Radius som privatperson kan velge elevlisens, men ikke lærerlisens.